At blive til noget: Kulturelle livsbaner og social selektion i daginstitutionen

UC Vest i Esbjerg2009

Udgivelsen indeholder to artikler, der bearbejder indtryk fra en pædagogisk og sociologisk rejse
gennem en stor dansk provinsby

Projektet handler om at komme til en ny indsigt i nogle dybereliggende sociale forudsætninger bag daginstitutionens mulige bidrag til reproduktionen af sociale forskelle blandt de 0-6årige.

Projektets indhold er en kortlægning af daginstitutionernes ressourcemæssige baggrunde og deres pædagogiske præferencer indenfor en social geografi. Projektet skal afdække skjulte eksklusionsprocesser, der kan virke hæmmende for indsatser mod den negative sociale arv.


 
Hent publikationen