Aspekter ved prostitution - faglige redskaber til sagsbehandlere og andre fagpersoner

Socialstyrelsen2009

I denne publikation er udgangspunktet de mange kvinder, som Kompetencecenter Prostitutions medarbejdere har mødt i det opsøgende arbejde og den viden og erfaring, der er blevet indsamlet undervejs.

Kompetencecenter Prostitution ønsker med denne håndbog at gøre erfaringerne tilgængelige, for alle der i arbejdsmæssig sammenhæng kommer i kontakt med kvinder i prostitution og stiller her nogle redskaber til rådighed, der kan hjælpe sagsbehandlere og andre fagpersoner med at støtte og vejlede kvinderne.

Bagsidetekst:
Kompetencecenter Prostitution (KC)
Landsdækkende sekretariat
Åbenrå 5, 1. sal
1124 København K
Tlf.: 33 17 09 47
www.kcprostitution.dk

KC er en enhed under Socialstyrelsen og tilbyder blandt andet følgende:
VIDENSFORMIDLING TIL FAGPERSONER
Telefonrådgivning af fagpersoner mandag og torsdag kl.10-16, tlf. 72 40 63 00 (også anonymt).
Via vores hjemmeside kan man stille spørgsmål (netbrevkassen).


 
Hent publikationen