Aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed

Jesper Dammeyer2009

Faghæfte som omhandler, hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom.

Jesper Dammeyer, ph.d. og psykolog, undersøger hvad man skal fokusere på for at undgå tidlig aldring hos mennesker med medfødt døvblindhed, og om der er senfølger forbundet med rubella syndrom.

Faghæftet består af to artikler om aldring og senmanifestationer hos mennesker med medfødt døvblindhed.

Samspil mellem sansetab, kognitiv tilbagefald og kommunikation

Personer med medfødt døvblindhed er især sårbare hvad angår kommunikation. Det gælder hele livsforløbet men især i barndom og alderdom. Denne undersøgelse præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 96 voksne personer med medfødt døvblindhed i Danmark. Kommunikationsvanskeligheder har stærk sammenhæng med aldringssymptomer. Det pædagogiske arbejde med ældre personer med medfødt døvblindhed bør have fokus på en øget indsats mod at fastholde og udvikle kommunikationsniveau. Personalets uddannelse i døvblindhed har betydning i denne sammenhæng.

Rubella syndrom og mulige senmanifestationer

Der har været fremsat flere hypoteser om forskellige medicinske og psykologiske senmanifestationer hos
personer med rubella syndrom. Denne undersøgelse efterprøver ved brug af spørgeskema hos 35 voksne
døvblindfødte personer med rubella syndrom en række mulige senmanifestationer.


 
Hent publikationen