Symmetri/asymmetri i samvær med voksne døvblindfødte

Helle Buelund2008

Rapporten handler om, hvilke principper man skal være opmærksom på i samværet, for at asymmetrien i samværet med voksne døvblindfødte ikke forstørres, men i så vidt muligt omfang imødegås.

En diplomopgave af uddannelseskonsulent Helle Buelund med baggrund i det dialogiske perspektiv.

Med asymmetri menes, at vi i relationen nok er ligeværdige, men vi er ikke ligestillede. Den døvblindes oplevelse af verden er helt anderledes end vores. Det samme er de udtryk og begreber han bruger. Døvblinde har derfor ingen jordisk chance for at tage vores perspektiv, så det er partnerens opgave konstant at søge mod og forstå deres. Denne opgave søger at afdække, hvordan vi gør det i praksis. Teorien giver os svarene på, hvordan det ideelt set er muligt, men hvordan får vi teorien implementeret i feltet?


 
Hent publikationen