Styrkelse af ungdomssanktionen

Socialstyrelsen2008

De unges handleplaner skal opstille mål og delmål for uddannelse og beskæftigelse; forhold der også skal være fokus på ved opfølgning og revision af handleplanen.

Formålet med Ungdomssanktionen er, at den unge fastholdes i et længerevarende socialpædagogisk forløb med mulighed for at gennemføre en behandling, der kan være egnet til at resocialisere den unge, samtidig med at det omgivende samfund beskyttes mod ny kriminalitet.
Det er domstolene, der på baggrund af en indstilling fra de sociale myndigheder, idømmer en ungdomssanktion. Det er de sociale myndigheder, der står for fuldbyrdelsen af dommen.

Styrkelse af Ungdomssanktionen betyder bl.a., at der i de unges handleplaner skal opstille mål og delmål for uddannelse og beskæftigelse; forhold der også skal være fokus på ved opfølgning og revision af handleplanen.


 
Hent publikationen