Specialpædagogisk arbejde med mennesker med udviklingshæmning og synsproblemer – metoder, overvejelser og fysisk tilrettelæggelse

Inger Lundsten2008

Dette faghæfte omhandler specialpædagogiske metoder og overvejelser for personer med udviklingshæmning som har et synshandicap.

Hæftet henvender sig til medarbejdere, der beskæftiger sig med udviklingshæmmede. Der fokuseres på specialpædagogiske metoder og overvejelser samt tilrettelæggelse af miljøer for blinde og svagsynede udviklingshæmmede. Der er ikke tale om en endegyldig eller fuldstændig beskrivelse af specialpædagogisk arbejde med denne gruppe, men om en gennemgang af nogle centrale aspekter.


 
Hent publikationen