Servicetjek af Kompetencecenter Prostitution: Afrapportering

Socialstyrelsen2008

Kompetencecenter Prostitution har nu fungeret i ca. tre år og har derfor behov for et ”servicetjek”, der skal undersøge:

• Om centret har levet op til formålet, og hvorvidt formålet skal revideres eller omformuleres
• Hvor opgaverne løses godt, og hvor der er behov og mulighed for justering, udvikling og supplering af tilbud og opgaveløsninger
• Hvordan centrets interne organisering og placering i Udsatteenheden har fungeret, og hvor der er behov for justering eller omstrukturering
• Hvilke centrale fokusområder der er for centrets fremadrettede arbejde, og hvor der er behov for hhv. at skrue op eller ned for indsatsen.
Resultatet ses i denne rapport.


 
Hent publikationen