Sådan kan du indrette dementes boliger - og begrænse anvendelsen af magt

Socialstyrelsen2008

Beskrivelse af de resultater, der er opnået gennem anvendelsen af midler fra FOMA-puljen, som blev oprettet til forebyggelse af magtanvendelse over for demente gennem ændringer af boligindretningen.

I publikationen beskrives 5 repræsentative cases.


 
Hent publikationen