Sådan kan du indrette dementes boliger - og begrænse anvendelsen af magt

Socialstyrelsen2008

Beskriver de resultater, der er opnået gennem anvendelsen af midler fra FOMA-puljen.

Puljen blev oprettet af Socialministeriet til forebyggelse af magtanvendelse over for demente gennem ændringer af boligindretningen. Fem repræsentative cases beskrives nærmere i publikationen.


 
Hent publikationen