Psykologiske problemstillinger hos døvblindblevne - en artikelsamling

Lis Just (red.)2008

Denne artikelsamling indeholder ti artikler, der belyser en række af de psykologiske og psykosociale aspekter, som er en følge af erhvervet døvblindhed.

Næsten alle med erhvervet døvblindhed har en fremadskridende syns- og/eller hørenedsættelse, hvilket betyder, at de gentagne gange i deres liv oplever en forringelse af deres funktionsevne. Denne forringelse medfører ofte problemer i form af identitetskriser, nedtrykthed, angst, stress m.v. 

En række eksperter har i det følgende givet hver deres bidrag i form af en beskrivelse af de problemer, de oplever hos døvblindblevne set fra deres perspektiv. Perspektiverne er forskellige: læge, psykolog, socionom m.v., fra henholdsvis Danmark, Norge og USA.


 
Hent publikationen