PMTO De gode cirkler i familien: til professionelle

Servicestyrelsen2008

Pjece henvendt til professionelle om Parent Management Training Oregon, som er en behandlingsmetode for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Socialstyrelsen står bag PMTO Danmark og er ansvarlig for at implementere metoden herhjemme.


 
Hent publikationen