Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje. Bedre tværfaglig indsats - for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse

Socialt Udviklingscenter SUS2008

Projekt Bedre Tværfaglig Indsats har i samarbejde med en række kommuner, regioner og organisationer udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel for den tværsektorielle indsats for børn i familier med sindslidelse eller misbrug.