Menneskehandel: Definition og Identifikation

Socialstyrelsen2008

Definitions og identifikations papiret tager udgangspunkt i Regeringens Handlingsplan til Bekæmpelse af Menneskehandel 2007 - 2010 og de indsatser der her er i fokus, netop forebyggelse af menneskehandel og støtte til ofre for menneskehandel. Papiret diskuterer, hvordan menneskehandel defineres og identificeres, for at skabe et fælles forståelsesgrundlag og herved målrette den samlede indsats til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark.


 
Hent publikationen