LOKK voksenstatistik 2007. Kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen2008

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) indsamler hvert år oplysninger om de kvinder, der har haft ophold på et krisecenter, registrerer henvendelser til krisecentrene og oplysninger om organisering og finansiering af de krisecentre, der ligger rundt om i hele landet.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder, der bor på krisecenter. LOKK voksenstatistik 2007, Kvinder på krisecenter, er en fortsættelse af det statistiske arbejde om voldsramte kvinder, der for de voksne kvinder er indsamlet siden 1999. Siden 2004 er der desuden indsamlet statistik om børnene på krisecenter (se LOKKs børnestatistikker).


 
Hent publikationen