Fysiske aktiviteter for børn og unge med synshandicap

Michael Ardito Justine Roberts2008

Dette katalog er en samling af aktiviteter, som forældre, lærere og pædagoger
for blinde og svagsynede børn kan bruge til at støtte børnene i at holde sig
sunde og aktive.

ISBN: 978-87-91637-55-1


 
Hent publikationen