Evidensbaseret praksis og kommunikationshjælpemidler

VIKOM og Hjælpemiddelinstituttet2008

Resultater og erfaringer fra systematisk litteraturgennemgang om valg af vokabular til kommunikationshjælpemidler til børn uden talesprog.

Denne projektrapport formidler erfaringer og resultater fra et pilotprojekt om evidensbaseret praksis på området alternativ og supplerende kommunikation. Pilotprojektet har taget sit udgangspunkt i gennemførelse af et systematisk litteraturstudie omkring tilpasning af kommunikationshjælpemidler til børn med funktionsnedsættelser uden talesprog.


 
Hent publikationen