Evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet - delrapport 2

Oxford Research2008

Socialstyrelsen har fra 2007-2010 fået foretaget en evaluering af diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet. Dette er delrapport 2.

Nærværende delrapport 2, i evalueringen af den ny mulighed for diplomuddannelse på børne- og ungeområdet, har til formål at fremlægge evalueringsresultater vedrørende uddannelsens andet halvår. Særlige aktivitets- og støttemuligheder, der er oprettet specifikt i forbindelse med uddannelsen, bliver ligeledes evalueret i nærværende rapport.

Evalueringens hovedfokus er på de studerende, som har deltaget i uddannelsens modul 2 i foråret 2008. Endvidere er status for de studerende, som har deltaget i uddannelsensmodul 1 i foråret 2008, beskrevet kortfattet.


 
Hent publikationen