Døvblindblevne og selvidentitet - en interviewundersøgelse

Ilene Miner og Videnscentret for Døvblindblevne2008

Dette faghæfte ser nærmere på døvblindeidentitet i Danmark og USA.

Det kendetegnende ved erhvervet døvblindhed er isolation og vanskelig adgang til andre mennesker og samfundet. Er processerne med at identificere sig selv som døvblind ens eller forskellig i to lande, som har forskelligt syn på handicap spørgsmål og forskellige tilbud om og adgang til serviceydelser? 


 
Hent publikationen