Døvblindblevne og beskæftigelse - en artikelsamling

Videnscenter for Døvblindblevne2008

Artikelsamling med fokus på erhvervet døvblindhed og mulighederne for at deltage på arbejdsmarkedet.

Vi har, som baggrund for denne artikelsamling, talt såvel med mennesker med døvblindhed som med for eksempel arbejdsgiveren, døvblindekonsulenten, jobkonsulenten og vores nordiske kolleger, der på hver deres måde har fokus på området. De er alle kommet med deres syn på, hvordan man kan integrere mennesker med erhvervet døvblindhed eller mennesker fra andre marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Hvad skal der til for, at de får en reel mulighed for at slå til i arbejdssammenhæng?


 
Hent publikationen