Veje til reelt medborgerskab

Henriette Holmskov og Anne Skov2007

Det overordnede formål med denne rapport er at skabe et beslutningsgrundlag for den fremtidige indsats for større selvbestemmelse og brugerinddragelse blandt mennesker med udviklingshæmning.

På den baggrund diskuteres forholdet mellem udviklingshæmmedes formelle og reelle (oplevede) borgerrettigheder. Rapporten ser nærmere på det udviklingsarbejde, der har været i gang siden servicelovens ikrafttræden i 1998, herunder de temaer og metoder der især har været fokus på i arbejdet med at sikre udviklingshæmmede øget indflydelse på eget liv. Her inddrages såvel et større skriftligt materiale som et mindre antal kvalitative interviews med udviklingshæmmede, som er blevet spurgt om, hvordan de vurderer deres muligheder for brugerinddragelse og selvbestemmelse.


 
Hent publikationen

 

Se også: "Veje til reelt medborgerskab (Resumé)"