Storbypuljen - indsatser for socialt udsatte. Ideer og erfaringer

Socialstyrelsen2007

Dette inspirationskatalog beskriver sociale tilbud, der kan styrke indsatsen for socialt udsatte.

Inspirationskataloget er udviklet på baggrund af en evaluering af projekter/aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper i de seks største bysamfund, som Socialforskningsinstituttet har udført for Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service i perioden 2005-2006.
Inspirationskataloget indeholder en række idéer og anbefalinger, der kan anvendes i den fortsatte udvikling af indsatsen for socialt udsatte borgere baseret på erfaringerne fra indsatsen under storbypuljen. Inspirationskataloget henvender sig til politikere og administration i kommuner, frivillige organisationer, medarbejdere i den sociale sektor og øvrige aktører med interesse for området.


 
Hent publikationen