Sociale tilbud og deres naboer - idékatalog

Socialstyrelsen2007

Formålet med idékataloget er at øge mulighederne for, at der tilvejebringes de bedst mulige tilbud til de socialt udsatte grupper samtidig med, at den lokale forståelse øges til gavn for de udsatte personers mulighed for integration i samfundslivet.

Idékataloget omhandler såvel botilbud som væresteder for henholdsvis hjemløse, misbrugere og psykisk syge personer.


 
Hent publikationen