Sammenhængende børnepolitik - Redskabsrapport

Servicestyrelsen2007

Formålet med rapporten er at give et overblik over de redskaber, der er udviklet og afprøvet i Projekt Sammenhængende Børnepolitik

Rapporten er opdelt i overensstemmelse med redskabssamlingen i øvrigt. Det betyder, at strukturen følger de 4 redskabshæfter, og at redskaberne inden for hvert temahæfte gennemgås et for et. For hvert redskab beskrives formål og indhold, hvorefter det synliggøres, i hvilken sammenhæng redskabet bedst kan anvendes. Beskrivelsen suppleres med udvalgte kommentarer fra kommuner, der har afprøvet redskabet. Nogle af kommentarerne beskriver de fordele, kommunen har oplevet gennem sin anvendelse af redskaberne, mens andre udtrykker skepsis og opmærksomhedsområder ved anvendelse af redskaberne.

Beskrivelsen af det enkelte redskab afrundes med en kort samlet vurdering af redskabet.


 
Hent publikationen