Sammenhængende børnepolitik - Redskaber - Service

Socialstyrelsen2007

Projekt "Sammenhængende Børnepolitik" indeholder redskaber, der grundlæggende kan opdeles efter to formål. Dels redskaber til udarbejdelse og revision af politikken, og dels til anvendelse af politikken. Redskaberne i dette hæfte skal især ses som en del af anvendelsen. Redskaberne skal inspirere til konkretisering af politikken og dermed serviceniveauet i kommunen via beskrivelse af indsatser og sagsbehandling. Formålet er at gøre politikken så konkret, at den kan bruges i praksis.

Den samlede redskabssamling dækker fire temaer:

  • Politik
  • Service
  • Organisering
  • Styring

 

Redskaberne præsenteres i fire hæfter - et for hvert tema. Her præsenteres redskaberne, der knytter sig til service.


 
Hent publikationen