Sammenhængende børnepolitik - Evaluering af projektet

Servicestyrelsen2007

Rapporten er den afsluttende evaluering af projektet "Sammenhængende børnepolitik".

Rapporten er en del af formidlingen af resultatet af projektet og skal som sådan medvirke til udbredelse af de udviklede og afprøvede redskaber til landets øvrige kommuner. Formålet med rapporten er at evaluere projektarbejdet og projektkommunernes erfaring fra udvikling og afprøvning af redskaberne. Rapportens vurderinger og konklusioner er således rettet mod at kunne uddrage en lære til brug for arbejdet med redskaberne i andre kommuner og til brug for udvikling af fremtidige projektforløb.


 
Hent publikationen