Nordisk definition af døvblindhed & nordisk vejleder

Nordisk arbejdsgruppe2007

Nordisk definition og vejleder indeholder den gældende definition af døvblindhed samt en række faglige anbefalinger i forhold til identifikation af medfødt døvblindhed, udvikling af tilbud samt uddannelse af professionelle.

De nordiske lande blev i 2007 enige om en fælles definition for medfødt døvblindhed. Definitionen udgør grundlaget for identifikation af og service for personer med medfødt døvblindhed i alle de nordiske lande. Den er baseret på FN´s standardregler og WHO's klassifikationssystem, så den kan bruges på tværs af landegrænser. Denne publikation indeholder definition samt uddybende kommentarer til denne. 

Definitionen af døvblindhed gælder for både medfødt og erhvervet døvblindhed. Den her foreliggende publikation sætter fokus på gruppen af personer med medfødt døvblindhed.

Hæftet består af to dele. Første del indeholder den reviderede definition af døvblindhed i den danske oversættelse suppleret med en række uddybende kommentarer. Anden del er mere omfattende og indeholder en beskrivelse af gruppen med medfødt døvblindhed og den service, som må være tilgængelig både for mennesker med medfødt døvblindhed og for personerne i de nære omgivelser.

Målgruppen for dette materiale er de interessenter, der arbejder med og for personer med medfødt døvblindhed. 

Hent publikationen