Når målet er indflydelse

Socialstyrelsen2007

Hæftet er resultatet af et forløb i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SAND, fire boformsledere samt to konsulenter fra socialstyrelsen.

 Forløbet har sigtet mod at bidrage til at styrke implementeringen af lovgivningens bestemmelser om brugerinddragelse på boformerne. Hæftet opsamler den indhenhentede viden og er tænkt som et inspirationshæfte for boformer der ønsker at etablere eller styrke deres forhold omkring brugerinddragelse.


 
Hent publikationen