LOKK årsstatistik 2006 - Kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen2007

LOKK årsstatistik 2006 bygger på oplysninger fra 1699 kvinder og 1634 børn, der i 2006 har boet på et af de 36 krisecentre under LOKK.

Derudover indgår oplysninger fra 36 krisecentre om krisecentrets organisation, økonomi og kapacitet samt oplysninger fra 35 krisecentre om de i alt 12.344 personlige eller telefoniske hendvendelser, de har modtaget i 2006. Årsstatistikkerne kortlægger med skiftende årligt fokusområder, hvilke særlige problemstillinger der gør sig gældende for voldsramte kvinder og børn på krisecentrene. I 2006 er der særligt fokuseret på kvindernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet.


 
Hent publikationen