Brobygning mellem thailandske prostituerede og Socialcenter Vesterbro/Kgs. Enghave

Socialstyrelsen, Mogens Holm Sørensen2007

Via et brobyggerprojekt er det lykkedes Socialcenter Vesterbro/Kgs. Enghave at opnå kontakt til prostituerede med thailandsk baggrund.


 
Hent publikationen