Vejen til arbejdsmarkedet

Socialstyrelsen2006

Herværende notat ”Vejen til arbejdsmarkedet” er udarbejdet af Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsattes.

Det omfatter en bred vifte af casebeskrivelser inden for målgruppen ”socialt udsatte grupper”, det har fokus på de sociale og sundhedsmæssige tilbud, der hjælper den enkelte frem mod et mere normaliseret liv og en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt de tilbud der rent faktisk har haft en gavnlig effekt for den enkelte.


 
Hent publikationen