Ung og hjemløs. Hvem er de unge - og hvad karakteriserer kommunernes indsats overfor denne gruppe?

Socialstyrelsen2006

Denne rapport bygger på en undersøgelse af unge mellem 18 og 25 år, som har taget ophold på en § 94-boform.

Det er en stor glæde at kunne præsentere en så grundig kortlægning af ungegruppen og en afdækning af den kommunale praksis vedrørende tilbud om behandling og støtte til de borgere, der lige netop er blevet ”voksne”.

Boformerne/forsorgshjemmene har som opgave at hjælpe voksne personer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som på grund af særlige sociale vanskeligheder, herunder misbrugsproblemer, har behov for botilbud og aktiverende støtte og omsorg, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning.


 
Hent publikationen