Tværgående rapport 2005

Socialstyrelsen2006

Hvert år uddeler Socialministeriet en halv mia. kr. fra satspuljen til projekter for særligt socialt udsatte grupper.

De særligt vanskeligt stillede grupper har det til fælles, at en indsats over for dem er svær, fordi de har komplekse sociale problemer. I mange tilfælde er man fra samfundets side kun i stand til at hjælpe dem på sådanne måder, at de ikke får det værre. Men i cirka halvdelen af projekterne fra 2005 er sigtet mere ambitiøst. Her er intentionen at hjælpe brugerne til et bedre liv og så vidt muligt også at bringe dem på fode igen – og mange af stederne når de øjensynlig deres mål.


 
Hent publikationen