LOKK årsstatistik 2005 - Kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen2006

Hvor mange kvinder rettede henvendelse til et krisecenter i 2005? Hvilke typer af vold har kvinderne været udsat for? Hvor længe har kvinderne været udsat for volden?

LOKK årsstatistik 2005 bygger på oplysninger fra 1811 kvinder og 1778 børn fra 35 krisecentre, der i 2005 har boet på et krisecenter under LOKK. Derudover indgår oplysninger fra krisecentrene om organisation, økonomi og kapacitet samt oplysninger om de personlige eller telefoniske henvendelser, de har modtaget i 2005.


 
Hent publikationen