Legeudvikling hos blinde småbørn

Stine Gustafsson og Gunilla Preisler2006

Her præsenteres resultater fra en undersøgelse af legeudvikling hos blinde førskolebørn, fra undersøgelse af legetøj og genstande til symbolsk leg.

Legen er en karakteristisk beskæftigelse i barndommen. I den psykologiske og pædagogiske forskning er det i dag forholdsvis velbeskrevet, hvordan børn, som har alle deres sanser i behold, leger i en tidlig alder, hvordan de håndterer og udforsker legetøj og andre genstande, og hvordan de leger forestillingslege og rollelege.

Når det gælder blinde børns leg, i særdeleshed den symbolske leg, findes der kun et begrænset antal studier. Formålet med følgende undersøgelse er således at beskrive udviklingen af leg hos et antal blinde førskolebørn fra udforskning og håndtering af genstande til udvikling af symbolsk leg med særlig vægt på den symbolske leg.

Rapporten diskuterer også de voksnes rolle og implikationerne af undersøgelsens resultater med hensyn til blinde børns muligheder for at deltage i leg med seende børn.


 
Hent publikationen