Inspiration til arbejdet med aktivitetstilbud til socialt udsatte

Rambøll Manegemen2006

Pjecen er udarbejdet på grundlag af Brugerundersøgelsen af aktivitets- og beskæftigelsestilbud for socialt udsatte.