Indsatser for socialt udsatte: evaluering af puljen til socialt udsatte grupper i de seks største byer - delrapport III

Socialstyrelsen2006

Dette er 3. delrapport under evalueringen af Puljen til socialt udsatte grupper i de 6 største bysamfund.
Del af serien: Socialpolitik og velfærdsydelser.