Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse

MUSSMANN Research2006

Evalueringsrapport, der fremhæver, at brugen af socialpædagogiske metoder har betydelig effekt og har medført en minimering af magtanvendelse i pleje og omsorg for borgere med demens.

Baggrunden er, at Socialstyrelsen i 2005-2006 gennemførte forsøg med kurser i socialpædagogiskmetode til at undgå magtanvendelse i pleje og omsorg for mennesker med demens. Personalet i plejeenheder hos 7 udvalgte leverandører i 7 kommuner fik undervisning og praksisvejledning i at arbejde med en målrettet socialpædagogisk indsats. Erfaringerne fra disse forløb blev beskrevet og bearbejdet. Hensigten med at afprøve metoden, var dels af få systematiseret viden om, hvordan uddannelsesforløb og implementering kan tilrettelægges og gennemføres, dels at få dokumenteret viden om effekten af den socialpædagogiske metode.


 
Hent publikationen