Brugerundersøgelse af aktivitets- og beskæftigelsestilbud for socialt udsatte

Rambøll Manegement2006

Undersøgelse af, hvordan brugere af væresteder og boformer for hjemløse vurderer de aktivitets- og beskæftigelsestilbud, de har modtaget.