Arbejdet med udsatte unge på kost- og efterskoler

Socialstyrelsen2006

Et ophold eller en anbringelse på en kost- eller efterskole er en god foranstaltning for mange unge.

Undersøgelsen skal bidrage til at sikre mere viden og dermed bedre beslutningsgrundlag for anvendelsen af kost- og efterskoler i anbringelsesindsatsen og den forebyggende indsats over for udsatte unge.

Undersøgelsen skal overordnet afdække forskellige aspekter af de kommunale myndigheders og skolernes arbejde, herunder:

  • Hvordan kost- og efterskoler anvendes som forebyggende foranstaltning og anbringelsesform.
  • Hvordan de kommunale myndigheder varetager deres myndighedsrolle bl.a. med fokus på opfølgningen og tilsynet med de unge.
  • Hvordan de kommunale myndigheder tilrettelægger og organiserer indsatsen, visitationen og samarbejdet med skolerne.
  • Hvordan kost- og efterskoler arbejder med de unge.
  • Hvilke resultater og effekter der kommer ud af et ophold eller anbringelse på kost- eller efterskoler.

 
Hent publikationen