17 syndromer og sygdomme - der kan medføre erhvervet døvblindhed

Videnscentret for Døvblindblevne2006

Denne artikelsamling indeholder beskrivelser af 17 af de mest kendte syndromer og sygdomme, som fører til udvikling af kombineret høre- og synsnedsættelse og døvblindhed i barne-, ungdoms- eller voksenalderen.

Formålet med denne artikelsamling er at give fagfolk og andre interesserede mulighed for hurtigt at skaffe sig en oversigtlig viden om de forskellige syndromer, og især de tilhørende syns- og høreproblemer. Ved hvert syndrom er der desuden tilføjet henvisninger til yderligere information af mere eller mindre specialiseret art.


 
Hent publikationen