Seks artikler om stammen og psykologi

Per Fabæch Knudsen, Ruth Fredfeldt, Dorthe Bredesen Skøt, Henriette Riskær, Lone Thielke, Nette Nord og Dodo Astrup2005

Seks artikler der tilsammen giver et billede af, hvordan psykologer arbejder med stammen hos hensyn til børn, unge og voksne. Det psykologiske arbejde med stammen sker oftest som en integreret del af den logopædiske stammebehandling.

Stammen betragtes almindeligvis som et taleproblem, der derfor naturligt hører til indenfor det logopædiske felt. Men samtidig er det tydeligt, at stammen oftest er mere end blot en talefejl. Stammen kan også være et kommunikationsproblem, et psykologisk problem og/eller et egentligt socialt handicap. Derfor er det også relevant at psykologer deltager i arbejdet med stammen først og fremmest sammen med talepædagoger, der har en bred viden og erfaringer med stammen, men også sammen med fysioterapeuter o.a.

Pjecen indeholder 6 artikler om stammen set ud fra en psykologisk synsvinkel, der alle tidligere har været bragt i Psykolog Nyt.


 
Hent publikationen