Rum til at være

Socialstyrelsen2005

Kvalitetsudvikling af omsorgsmetoder er på dagordenen på landets væresteder.

 Hæftet henvender sig til fagpersoner, frivillige og politikere, som kan hente inspiration til udvikling af omsorgsmetoder for værestedsbrugere med alkoholmisbrug. De bagvedliggende mekanismer i omsorg gennemgås og suppleres med beskrivelser af en række dilemmaer.


 
Hent publikationen