Quest 2.0

Louise Demers, Rhoda Weiss-Lambrou og Bernadette Ska.2005

QUEST er et redskab til måling af brugertilfredshed med hjælpemidler. Metoden er velegnet til brug i forbindelse med opfølgningsbesøg, kvalitetsudvikling og –sikring, samt forskning. QUEST 2.0 er en ny og forbedret anden version

QUEST 2.0 er opbygget i tre dele: Første del er en manual, hvor fremgangsmåde og beregningen af resultater er beskrevet, anden del er selve QUEST spørgeskemaet og sidste del er et resume på engelsk med litteraturliste.

Materialet er bearbejdet til danske forhold.

Målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med bevilling, valg og afprøvning af hjælpemidler. Forhandlere og udviklere af hjælpemidler.

ISBN: 87-889407-97-0


 
Hent publikationen