Projektrapport vedr. diagnoser hos skolebørn med multihandicap og uden et talesprog

Tina Harmon2005

Projektets formål var at finde frem til, hvilke hyppige diagnoser/syndromer børn med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog har og hvornår i børnenes liv, diagnosen bliver stillet. Endvidere ønskedes det belyst, på hvilket tidspunkt børnene og deres familier fik tilbudt specialpædagogisk bistand.

I praksis er der en udbredt opfattelse af, at børn med multiple funktionsnedsættelser sent får tilbudt specialpædagogisk bistand, og at en medvirkende årsag til dette er, at børnene sent bliver lægeligt udredt. Denne opfattelse ønskes efterprøvet i projektet.
Den faglige viden på området er, at specialpædagogisk bistand, som støtter op om børn og forældres samspil og kommunikation, er meget vigtig for familiens trivsel og barnets udvikling. Bistanden bør tilbydes tidligt og iværksættes så snart, forældrene måtte ønske det, uanset barnet stadig er under lægelig udredning.


 
Hent publikationen