Metodeudviklings- og forebyggelsesprojekt vedrørende unge og prostitution i Vejle Amt

Socialstyrelsen2005

Hvad kan man gøre for at undgå, at udsatte børn og unge sælger seksuelle ydelser? Og hvordan kan man modvirke, at de unge, der har sådanne erfaringer, får et liv i prostitution som voksne?

 Det har været hovedspørgsmålene i et projekt i Vejle Amt om forebyggelse og metodeudvikling i forbindelse med unge og prostitution. Rapporten rummer både en erfaringsopsamling med fokus på socialarbejdernes vurderinger af projektet og et generelt afsnit om unge og betalt seksuel udnyttelse i Danmark.


 
Hent publikationen