LOKK årsstatistik 2004

Socialstyrelsen2005

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) indsamler hvert år oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter, om henvendelser til krisecentrene samt oplysninger om organisering og finansiering af de krisecentre, der ligger rundt om i hele landet.

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder og børn, der bor på krisecenter, dokumentere antallet af henvendelser til krisecentrene samt vise, hvordan de vidt forskellige kvindekrisecentre er organiseret og finansieret.


 
Hent publikationen