LOKK årsstatistik 2003

Socialstyrelsen2005

Hvor mange kvinder rettede henvendelse til et krisecenter i år 2003? Har krisecentrene plads til de voldsramte kvinder? Hvilken type vold har kvinderne været udsat for?

 Denne rapport indeholder oplysninger om 37 kvindekrisecentre samt specifikke data om 2008 kvinder og 2019 børn, der har boet på krisecenter i løbet af 2003.


 
Hent publikationen