LOKK årsstatistik 2002

Socialstyrelsen2005

Hvor mange kvinder rettede henvendelse til et krisecenter i år 2002? Har krisecentrene plads til de voldsramte kvinder? Hvilken type vold har kvinderne været udsat for?

Denne rapport indeholder oplysninger om 35 kvindekrisecentre samt specifikke data om 1935 kvinder og 1901 børn, der har boet på krisecenter i løbet af 2002.


 
Hent publikationen