Kommunikation i forhold til mennesker med multiple ­funktionsnedsættelser

VIKOM2005

Artikel som omhandler vigtige aspekter ved kommunikation med mennesker med multiple funktionsnedsættelser.