"Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse..."

Socialstyrelsen2005

Den typiske sexkunde findes ikke. Det er mænd fra alle samfundslag, der køber seksuelle ydelser, og deres grunde til at gøre det er meget forskellige.

 Den hidtil største undersøgelse om danske mænd, der betaler for sex, tegner et nuanceret billede af kunderne, deres bevæggrunde og de følgevirkninger, som sexkøbene kan resultere i for nogle af mændene. Undersøgelsen er sociologisk og baseret på spørgeskemaer fra 6.350 mænd med og uden erfaring med at købe sex, samt 20 interview med prostitutionskunder.


 
Hent publikationen